Taahhütlerimiz

  • İşimizi ilk seferinde doğru şekilde yaparız. Plana uygun olarak üretilen iş ve hizmetin kalitesini sürekli ölçümleriz.

  • Kaynakların etkin kullanımını amaçlar, projelerin öngörülen süre ve bütçede gerçekleştirilmesini temin ederiz.

  • İşveren gerekliliklerini (yasalar, yönetmelikler, standartlar, sözleşmeler vb.) eksiksiz karşılar ve beklentileri aşarız.

  • Paydaş memnuniyetini arttırmak için süreçlerimizi düzenli olarak gözden geçirir, performans takibi yapar ve sürekli iyileştirmeyi amaçlarız.

  • Çalışan kalitesini gözetir, işlerini kaliteli yapabilmeleri için çalışanlarımızı yetkin kılar ve gelişimlerini destekleriz; çalışan sadakati şirketimizin önceliğidir.

  • Süreçlerimizin risk ve fırsatlarını tüm çalışanlarımızın katılımıyla sistematik olarak değerlendirir, aksiyonları planlar ve ivedilikle yerine getirerek iş mükemmelliğini hedefleriz.

  • En modern ve verimli çalışma yöntemlerini, teknolojiyi, bilgi ve yönetim sistemlerini etkin şekilde kullanır, kendimizi sürekli geliştiririz.

  • İşverenlerimiz, ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile uzun soluklu ve karşılıklı güvene dayalı iş birliği kurar, ilişkilerimizde saygı ve şeffaflığı ön planda tutarız.

Bu politika ile; kalitenin, kurum kültürü ve işlerimizin ayrılmaz bir parçası olmasını kabul eder, geçmişten gelen bilgi ve birikimimizi daha da arttırarak geleceğe taşımayı taahhüt ederiz.