VİZYON & MİSYON

MİSYON & VİZYON

Değerlerimiz

Çağımızın gerektirdiği modern çalışma yöntemlerimiz, nitelikli personel seçimimiz ve eğitimlerimizle yapılan işlerin, kullanılan malzeme ve ekipmanın kalitesini pozitif bir ivmeyle sürekli geliştirerek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını kesintisiz tespit edip, en iyi şekilde cevaplayarak, zaman ve enerjilerini asıl faaliyet alanlarına yöneltmelerine yardımcı olmak ve katkıda bulunmaktır.

Arat Yapı şirketi sorumluluğumuz çerçevesinde, müşteri odaklı bir yaklaşımla, bugünden çok daha iyi bir yarın oluşturmak için faaliyet gösterdiğimiz her alanda çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürekli iyileştirme sağlamaya zemin hazırlamaktır.

Misyonumuz
Güvenli, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli inşaat projeleri tasarlamak, inşa etmek ve tamamlamak; müşterilerimiz ile birlikte anlaştığımız iş programına uymak; tüm bunları gerçekleştirirken, Arat Yapı Çalışanlarının kariyer gelişimine yardımcı olmak.
Vizyonumuz
Dünya genelinde hizmet veren mühendislik ve inşaat firmaları arasında en iyi ve yenilikçi firmalardan biri olmak.
Değerlerimiz
Gerçekleştirdiğimiz her aktivitenin temelinde, tanımlanmış şirket değerlerimiz yatar. Üstlendiğimiz projelerde, bu değerlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir ve buna göre çalışırız. Değerlerimize bağlı çalıştığımızda, hizmet sağladığımız sektörde, daha fazla başarıya ulaşacağımızı biliriz.
Sürdürülebilirlik
İç ve dış paydaşlara yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı.
Dürüstlük
Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere istisnasız uygun davranmak.
Kapsayıcılık
Paydaşlarımızı; süreçlere ve karar alma mekanizmalarına dahil etmek, hiçbir paydaşı ayrımcılık veya önyargı sebebiyle süreçlerin dışında bırakmamak.
Güven
Çalışanlarımız ile karşılıklı güven, saygı ve başarıya dayalı açık bir ilişki.
Yenilikçi Olmak
Mükemmeliyet, Yenilikçilik ve Gelişim.
Bağlılık
Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevreye ödün vermeden bağlılık.
Dayanışma

Başarıyı paylaşmak ve başarısızlığın karşısında beraber durmak.
Sorumlu Yönetim
Faaliyetlerin tüm aşamalarının yönetilmesi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olarak; hizmet ömrü boyunca bu sorumluluğun toplum, çevre ve ekonomik konular dahil olmak üzere gerekliliklerini yerine getirmek.
Şeffaflık
Çevre, toplum ve ekonomiyi etkileyen kararlar ve faaliyetler hakkında açık bir tutum sergilemek ve paydaşlar ile dürüst ve net iletişim sağlamak.